X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيددانلود مقاله بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی در شهر مشهد
دانلود مقاله بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی در شهر مشهد
بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی بررسی میزان جیوه در ماهیها مقاله زیست شناسی دانلود مقاله زیست شناسی مقالات زیست شناسی دانلود مقالات زیست شناسی مقاله رشته زیست شناسی دانلود مقاله رشته زیست شناسی مقالات رشته زیست شناسی دانلود مقالات رشته زیست شناسی پروژه دانشجویی دانلود تحقیق رایگان دانلود تحقیق رایگان دانشجویی دانلود تحقیق دانلود تحقیق دانلود مقاله دانلود مقالات دانلود مقاله علمی دانلود مقالات علمی مقاله مقالات مقاله علمی مقالات علمی دانلود مقالات رایگان مقالات رایگان دانلود پروژه پروژه کارآفرینی تحقیق کارآفرینی تحقیق در مورد کارآفرینی پروژه کارآفرینی رایگان دانلود پروژه کارآموزی

دانلود مقاله بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی در شهر مشهد

1394/6/8 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : zistshenasimaghale | اشتراک گذاری :

دانلود مقاله بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی در شهر مشهد


     فرمت فایل: WORD !!!

تعدادصفحات:60

جیوه از دسته عناصر پوسته زمین است که پس از فرایند متیلاسیون توسط میکروارگانیسمهای بی هوازی موجود در کف دریا،به متیل مرکوری تبدیل و در پیکره آبزیان تجمع می یابد. مصرف اینگونه آبزیان آلوده توسط انسان میتواند عامل بروز بسیاری از ناهنجاریها بویژه آسیب های عصبی گردد. در این مطالعه غلظت جیوه در 90 نمونه ماهی (از 10 گونه) و 18 نمونه کنسرو تن ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع آوری، هضم و آماده سازی نمونه ها غلظت این آلاینده توسط دستگاه جذب اتمی (سیستم تولید هیدرید) اندازه گیری شد و نتایج بر حسب میکرو گرم در هر گرم وزن ماهی گزارش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، 52% از کل نمونه های مورد بررسی، دارای غلظتی بالاتر از استاندارد ارائه شده از سوی WHO/FAO بودند. در این میان ماهی فیله کولی صید شده از دریای جنوب با میانگین غلظت g g-1µ 23/1+04/2 بیشترین و ماهی کپور و آزاد صید شده از دریای شمال به ترتیب با میانگین غلظت g g-1µ 24/0+24/0 و g g-1µ 08/0+25/0 کمترین مقادیر جیوه را دارا بودند. همچنین بجز 4 نمونه،غلظت جیوه در تمام نمونه های تن مورد بررسی پایین تر از حد مجاز اعلام شده از سوی WHO/FAO بود. با توجه به اهمیت سمیت این آلاینده در اقشار مختلف جامعه بویژه زنان باردار و شیرده و همچنین کودکان زیر 10 سال و نظر به آلودگی بالای ماهیان صید شده بویژه در دریای جنوب، تحقیقات تکمیلی در خصوص علل و آثار بجای مانده از این آلاینده در این مناطق توصیه می شود

1-2)مهمترین اشکال مختلف جیوه در محیط از دیدگاه سم شناسی

1-3) توکسیکوکینتیک جیوه

1-4) مکانیسم سمیت جیوه

1-5) بزرگنمائی جیوه در آبزیان

1-6) متیل مرکوری

1-7) سندرم میناماتا

1-8) حدود مجاز جیوه در بدن انسان و محیط

1-9) عوامل موثر در تجمع جیوه در ماهیها

-9-2) اندازه و وزن ماهی

1-9-3) جنس ماهی

-9-4) آلودگیهای زیست محیطی

-9-5) شعاع مهاجرت ماهی ها:

در زنجیره غذائی

-9-8) نوع گونه آبزیان

1-9-9) نوع اندام ماهی

-9-10) ترکیب شیمیایی آب

2-1) سرانه مصرف ماهی در ایران و جهان

2-2) دریای خزر

2-3) دریای خلیج فارس و دریای عمان

3) روشهای اندازه گیری فلزات سنگین

3-1) روشهای شیمیائی کالریمتریک

3-2) روشهای دستگاهی

3-2-1-1) طیف سنجی جذب اتمی همراه با سیستم فلیم (FAAS)

3-2-1-2)طیف سنجی جذب اتمی همراه با کوره گرافیتی (GFAAS)

3-2-1-3)طیف سنجی جذب اتمی همراه با سیستم تولید هیدرید2 (MHS)

شکل (3-1):دستگاه جذب اتمی همراه با سیستم تولید هیدرید (MHS)

3-2-2) تجزیه با فعال سازی نوترونی (NAA)

ََ4-1) دستگاه های مورد نیاز :

استرالیاClements 5) سانتریفوژ : ساخت شرکت

4-2) مواد آزمایشگاهی مورد استفاده :

4-3) لوازم مورد نیاز:

ّ5) روش کار

5-1) تهیه و جمع آوری نمونه

5-2) نمونه برداری وآماده سازی نمونه ها

5-3) آماده سازی محلولهای لازم برای سنجش فلزات سنگین

5-3-1) آماده سازی محلول سدیم بور هیدرات 3%

5-3-2) آماده سازی محلول استاندارد جیوه

5-4)اندازه گیری مقادیر جیوه موجود در نمونه های ماهی مورد مطالعه بوسیله طیف سنجی جذب اتمی

( MHS) تنظیم سیستم 5-4-1)

5-4-2) بررسی تکرار پذیری روش مورد استفاده در سنجش جیوه

5-4-3) بررسی صحت نتایج آزمایشات بااستفاده از تعیین میزان بازیافت جیوه

5-4-4) رسم منحنی استاندارد جیوه

mg/ kg (ppm)5-4-5) محاسبه غلظت جیوه برحسب


 


دانلود مقاله بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی در شهر مشهد


     فرمت فایل: WORD !!!

تعدادصفحات:60

جیوه از دسته عناصر پوسته زمین است که پس از فرایند متیلاسیون توسط میکروارگانیسمهای بی هوازی موجود در کف دریا،به متیل مرکوری تبدیل و در پیکره آبزیان تجمع می یابد. مصرف اینگونه آبزیان آلوده توسط انسان میتواند عامل بروز بسیاری از ناهنجاریها بویژه آسیب های عصبی گردد. در این مطالعه غلظت جیوه در 90 نمونه ماهی (از 10 گونه) و 18 نمونه کنسرو تن ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع آوری، هضم و آماده سازی نمونه ها غلظت این آلاینده توسط دستگاه جذب اتمی (سیستم تولید هیدرید) اندازه گیری شد و نتایج بر حسب میکرو گرم در هر گرم وزن ماهی گزارش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، 52% از کل نمونه های مورد بررسی، دارای غلظتی بالاتر از استاندارد ارائه شده از سوی WHO/FAO بودند. در این میان ماهی فیله کولی صید شده از دریای جنوب با میانگین غلظت g g-1µ 23/1+04/2 بیشترین و ماهی کپور و آزاد صید شده از دریای شمال به ترتیب با میانگین غلظت g g-1µ 24/0+24/0 و g g-1µ 08/0+25/0 کمترین مقادیر جیوه را دارا بودند. همچنین بجز 4 نمونه،غلظت جیوه در تمام نمونه های تن مورد بررسی پایین تر از حد مجاز اعلام شده از سوی WHO/FAO بود. با توجه به اهمیت سمیت این آلاینده در اقشار مختلف جامعه بویژه زنان باردار و شیرده و همچنین کودکان زیر 10 سال و نظر به آلودگی بالای ماهیان صید شده بویژه در دریای جنوب، تحقیقات تکمیلی در خصوص علل و آثار بجای مانده از این آلاینده در این مناطق توصیه می شود

1-2)مهمترین اشکال مختلف جیوه در محیط از دیدگاه سم شناسی

1-3) توکسیکوکینتیک جیوه

1-4) مکانیسم سمیت جیوه

1-5) بزرگنمائی جیوه در آبزیان

1-6) متیل مرکوری

1-7) سندرم میناماتا

1-8) حدود مجاز جیوه در بدن انسان و محیط

1-9) عوامل موثر در تجمع جیوه در ماهیها

-9-2) اندازه و وزن ماهی

1-9-3) جنس ماهی

-9-4) آلودگیهای زیست محیطی

-9-5) شعاع مهاجرت ماهی ها:

در زنجیره غذائی

-9-8) نوع گونه آبزیان

1-9-9) نوع اندام ماهی

-9-10) ترکیب شیمیایی آب

2-1) سرانه مصرف ماهی در ایران و جهان

2-2) دریای خزر

2-3) دریای خلیج فارس و دریای عمان

3) روشهای اندازه گیری فلزات سنگین

3-1) روشهای شیمیائی کالریمتریک

3-2) روشهای دستگاهی

3-2-1-1) طیف سنجی جذب اتمی همراه با سیستم فلیم (FAAS)

3-2-1-2)طیف سنجی جذب اتمی همراه با کوره گرافیتی (GFAAS)

3-2-1-3)طیف سنجی جذب اتمی همراه با سیستم تولید هیدرید2 (MHS)

شکل (3-1):دستگاه جذب اتمی همراه با سیستم تولید هیدرید (MHS)

3-2-2) تجزیه با فعال سازی نوترونی (NAA)

ََ4-1) دستگاه های مورد نیاز :

استرالیاClements 5) سانتریفوژ : ساخت شرکت

4-2) مواد آزمایشگاهی مورد استفاده :

4-3) لوازم مورد نیاز:

ّ5) روش کار

5-1) تهیه و جمع آوری نمونه

5-2) نمونه برداری وآماده سازی نمونه ها

5-3) آماده سازی محلولهای لازم برای سنجش فلزات سنگین

5-3-1) آماده سازی محلول سدیم بور هیدرات 3%

5-3-2) آماده سازی محلول استاندارد جیوه

5-4)اندازه گیری مقادیر جیوه موجود در نمونه های ماهی مورد مطالعه بوسیله طیف سنجی جذب اتمی

( MHS) تنظیم سیستم 5-4-1)

5-4-2) بررسی تکرار پذیری روش مورد استفاده در سنجش جیوه

5-4-3) بررسی صحت نتایج آزمایشات بااستفاده از تعیین میزان بازیافت جیوه

5-4-4) رسم منحنی استاندارد جیوه

mg/ kg (ppm)5-4-5) محاسبه غلظت جیوه برحسب


 


موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ